திருவல்லிக்கேணி பெரியவா குரலில் ஸ்ரீ சிவன் சார்

Triplicane Periyava Photo : Sri Keshav Venkataraghavan – A renowed artist and cartoonist of “The Hindu” is the fortunate devotee who had taken this divine photo of  Sri Triplicane Periyava. This picture is such a revealing one depicting a sense of devotion, love and humbleness in its truest form, the personification of which was Swamigal!!!

சிவன் சார் – மகாபெரியவா எனக்காக எடுத்துண்ட இன்னொரு உருவம்” அப்படின்னு திருவல்லிக்கேணி பெரியவா சொல்லுவா …

திருவல்லிக்கேணி பெரியவா குரலில் ஸ்ரீ சிவன் சார் :


Sri Sivan SAR Aradhana is on March 25th 2016. Come, Participate, Seek HIS blessings…

SST Sar Aradhanai 2016


{ 5 Comments }

 1. M.Narayanan says

  Much Blessed to hear the Voice of Angarai Periyava and His Talking about Sivan Sar, even though briefly! Sri Rama Jayam! Sivan Sarukku Namaskaaram! Very Divine Photos of Angarai Periyava and Sivan Sar! Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

 2. B.SRINIVASAN says

  பாற்கடல் ஏகுமுன் பரமன் பகர்ந்தான்
  பாகவதத் துள்ளே யான் கரைந்து ள்ளனன்
  பக்தியோ டொருவர் பாகவதம் படித்தால்
  நித்திய வாசமாய் அவர்மனத் துறைவேன்
  பல்லாண்டு காலம் பாகவதம் பாராயணம்
  கல்கண்டு போன்று அதற்கொரு விளக்கம்
  கல் மனத்தையும் கண்ணனிடம் திருப்பி
  கட்டான் தரையிலும் புள் தளிர் விக்கும்
  பூமனங் கொண்ட புண்ணிய மூர்த்தி
  யோகி சிவன் சார் போற்றும் பெரியவா
  கோவிந்த தாமோதர அல்லிக்கேணி பெரியவா
  அண்டியோர் க்கெல்லாம் ஆலந்த்தரு நிழல்
  ஆங்கரைப் பெரியவா அருமை சிவன் சார்
  உங்களைப் பணிந்தோம் உளம் குளிர்ந்தோமே

  • navEdaham says

   Aha! “ஆங்கரைப் பெரியவா அருமை சிவன் சார்
   உங்களைப் பணிந்தோம் உளம் குளிர்ந்தோமே!”

   Aha! Koti-Namaskaram for those words…

   Ram. Ram.
   Jai GuruDev!

  • M.Narayanan says

   Great song on Angarai Periyava Sri. Srinivasan! We also are chanting Sri Sivan Sar Naamam! Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

 3. A.Kalyanasundaram says

  I am blessed to hear Angarai Periayava’s voice May we all get blessed by Him Namaskarams to Sri Sivansir

Leave a Comment