தாழம்பூ கதை தெரியுமோ ?

மஹா பெரியவா குரலில்:

சிவனுக்கு தாழம்பூ பூஜை பண்ண கூடாது – அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு தெரியுமோ? விஷ்ணு நிஜம் சொன்னாராம்; பிரம்மா பொய் சொன்னாராம்… அந்த கதை நீ கேட்டிர்கியோ?


*கேட்ட கதையாக இருந்தாலும்,உம்மாச்சி தாத்தா திருவாயால் சொல்லி கேட்பதில் ஒரு சந்தோஷம்…

{ 3 Comments }

  1. Balasubramanian NR says

    Thank you very much Sir for an interesting Message. Jaya Jaya “Shankara Hara Hara Shankara

    Balasubramanian NR

  2. K. Ramachandran says

    It is really a good practice to listen to Periyava’s Speech. and one should a patient listener to whatever he says so that he / one can quote the relevance to the subject. Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara

Leave a Comment