சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள் : துளி – 1

சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள்
(A series of experiences with Sri Sivan SAR)

ssst

துளி – 1

சுப்ரமண்யா… என்ற ஒரு குரலால் அதிர்ந்தது பிரபஞ்சம்…
நீ என் சிஷ்யன் … நமஸ்காரம் பண்ணு, என்றது சிவம்…
அன்று சார் காலில் விழுந்த சுப்பிரமணி என்கின்ற சுப்பிணி, இன்றும் என்றும்
சிவன் சாரிடம் புகுந்தது அடைக்கலம்…

Supni Mama is well known among Sri Sivan SAR Satsangam. He lives in Thiruvengadu opposite to Paramasivendral Adistanam (57th Peetadhipadhi of Sri Kanchi Kamakoti Peetam).

Complete Series of Siva Saagarathil Sila Alaigal can be viewed by clicking here.


Sri Sivan SAR Jayanthi Mahotsavam
Sunday, September 25th 2016

sst-sar-jayanthi-2016-final


{ 5 Comments }

 1. ஶ்ரீநிவாஸன், Cupertino says

  அவர் நற்கதி அடைந்தார் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை.
  He is living a detached life with full of devotion to Sivan Sar only.

 2. nk says

  துளிகள் தொடரும்…???

  எங்கள் கண்ணீர் துளிகளும் தான்…

 3. Sudarshan says

  Isn’t this a classic example of “aatkolludal”! Accepting the devotee however he is and for whatever he is, and then weaving magic through him!!

Leave a Comment