சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள் : துளி – 7

சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள்
(A series of experiences with Sri Sivan SAR)

ssst

துளி – 7

அண்ணன் வைத்தீஸ்வரன் தம்பி வைத்யநாத சிவன் …

துளிகள் தொடரும் ….

Special Thanks to Smt Tara Jagan (daughter of Jagan mama and Chitra Mami for sending the videos of her parents experience with Sri Sivan SAR).

Complete Series of Siva Saagarathil Sila Alaigal can be viewed by clicking here.


Sri Sivan SAR Jayanthi Mahotsavam
Sunday, September 25th 2016

sst-sar-jayanthi-2016-final


{ 4 Comments }

 1. Umesh S says

  Amazing experiences of Jegan mama & mami !

  Srinivasan, what a blessed soul…had tears while hearing his experience….

 2. nk says

  கடலின்திரை யதுபோல்வரு
  கலக்கம்மலம் அறுத்தென்
  உடலும்என துயிரும்புகுந்
  தொழியாவணம் நிறைந்தான்
  சுடருஞ்சுடர் மதிசூடிய
  திருப்பெருந்துறை உறையும்
  படருஞ்சடை மகுடத்தெங்கள்
  பரன்தான்செய்த படிறே

 3. Saraswathi Thyagarajan says

  சிவ சாகரத்தில் நனைந்து அமுதத்தைப் பருகிய உணர்வு! அற்புதம்!

  நன்றி

 4. M.Narayanan says

  Much Blessed to hear the Experiences of this Blessed Couple with Sivan Sar! Sivan Sar ThiruvadigaLe CharaNam!
  Please give the full rendering of “Sivaloganaathanaik KaNdu” beautifully rendered by the Blessed singer, coming in between.

Leave a Comment