சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள் : துளி – 5

சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள்
(A series of experiences with Sri Sivan SAR)

ssst

துளி – 5

ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணனிடம்,

நவக்ரஹங்களும் நானே என்றார் …
தானே விலகுவதே வைராக்கியம் என்றார் …
என் கதையே வேறு என்றார் …
சத்குரு சிவன் சார்!

துளிகள் தொடரும் ….

Complete Series of Siva Saagarathil Sila Alaigal can be viewed by clicking here.


Sri Sivan SAR Jayanthi Mahotsavam
Sunday, September 25th 2016

sst-sar-jayanthi-2016-final


{ 5 Comments }

 1. Indhu Hariharan says

  Hi, namaskaaram and thank you for bringing forth all the divine experiences. If I may I wud like to convey a suggestion. Naduvula naduvula paattu podarthu is like breaking the trance we go into while listening to the conversation. The volume difference in the conversation and the song is also such that we need to constantly keep changing the volume from low and high – low during the song and high during conversation.
  Thank you again,

 2. Sudarshan says

  Around the 11th minute, the devotee asks Sar “so, it seems like you have given a permit for me to do any sins” to which Sar replies, “try your best, you cannot”. Listening to this I am reminded of an incident in Sri Ramakrishna Paramahamsa’s life.

  Sri Ramakrishna had a devotee by name Girish Chandra Ghosh who was addicted to almost every vice that exists in the world. One day, Sri Ramakrishna told him, “I see what kind of life you are leading, but do not worry. You just give me your power of attorney.”

  “What is this?” asked Girish. “What do you mean by ‘power of attorney’?”

  Sri Ramakrishna said to him, “Whatever you are doing, you can continue doing, only say that I am responsible.”

  “How can I do that?” cried Girish.
  “I am telling you to do it,” said Sri Ramakrishna. “I am ready to take all responsibility for your actions.”

  So Girish gave Sri Ramakrishna his power of attorney. Then Girish found that he could no longer lead his old life. He was trying desperately to continue drinking, mixing with women and so forth, but he was unable to fully enter into those activities because he could not bear to bring Sri Ramakrishna into those situations. He was hesitating and hesitating with regard to his old habits because he did not want to cause Sri Ramakrishna any suffering.

  This is what happens when the Guru takes control of us. He makes us walk in His way, and not in our way!

 3. says

  Respected Sir,

  I thank you for uploading on youtube the spiritually invigorating details about Sadguru Sivansar shared by devotees who have had the extreme good fortune of interacting with him during his life time. I have been seeing, learning and enjoying watching many people narrate their valuable experiences with the great saint, Maha Periva. While I have had the opportunity of having the darshan of his Holiness, I came to know about Sivan Sar only recently. I am a resident of Bangalore and if it is possible, can I have a photograph of Sadguru Sivan Sar? I have procured his most enlightening book ‘Yenipadiagalil Maandargal’.
  Sudha Ratnam

 4. nk says

  திருவார் பெருந்துறை
  மேயபிரான் என்பிறவிக்
  கருவேர் அறுத்தபின்
  யாவரையுங் கண்டதில்லை
  அருவாய் உருவமும்
  ஆயபிரான் அவன்மருவுந்
  திருவாரூர் பாடிநாம்
  தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.

Leave a Comment