சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள் : துளி – 4

சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள்
(A series of experiences with Sri Sivan SAR)

ssst

துளி – 4

தம்பியோ, என் அண்ணா பரமேஸ்வரன் என்றார்…
அண்ணனோ, என் தம்பியின் படத்தை பூஜை அறையில் என் படம் அருகில் வை என்றார்…
ஒரு புறம் அண்ணா மறுப்புறம் தம்பி என இருவரின் அனுக்ரஹம் பெற்ற ஆரூரன் எனும் கணபதி சுப்ரமணியம் (சூரி) மிக்க பாக்யம் பெற்றவர் ஆவார்!

Complete Series of Siva Saagarathil Sila Alaigal can be viewed by clicking here.


Sri Sivan SAR Jayanthi Mahotsavam
Sunday, September 25th 2016

sst-sar-jayanthi-2016-final


{ 1 Comment }

  1. Vidhya says

    Humble request to Shri Sivaraman Sir to please come in front of the camera and share his own experiences with Sri Sivan Sar.
    I am sure there are a lot of us here longing to hear it. When will that day come?

Leave a Comment