சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள் : துளி – 2

சிவ சாகரத்தில் சில துளிகள்
(A series of experiences with Sri Sivan SAR)

ssst

துளி – 2

சார் – நான் Professor of Economics என்றார்
700 ரூபாய் Fine கட்டு என்றார்
சும்மா இரு என்றார்
வாழ்கையின் யதார்த்தத்தை கற்று கொடுத்தார்
சாரிடம் இப்படி பற்பல அனுபவங்களை / அனுக்ரஹங்களை வெங்கடராமன் பெற்றார்…

அதில் சில துளிகள் இங்கே…

Complete Series of Siva Saagarathil Sila Alaigal can be viewed by clicking here.


Sri Sivan SAR Jayanthi Mahotsavam
Sunday, September 25th 2016

sst-sar-jayanthi-2016-final


{ 1 Comment }

  1. V Chandrasekar says

    great to hear this. Please provide details, where can we get SAR DAIRY PDF FILES, I WOULD LIKE TO READ AND UNDERSTAND IF POSSIBLE.

    PLEASE ALSO PROVIDE WHERE WE CAN ENIPADIGAL MAANDARGAL.

Leave a Comment