சாத்துக்குடி குடுத்தா, உரிச்சு சாப்பிடனும் தோணாதோ?

சாத்துக்குடி குடுத்தா உரிச்சு சாப்பிடனும் தோணாதோ? , asks Sri Ganesa Sarma mama…

தெரியலையே… பெரியவா குடுத்தா, நான் அப்படியே வெச்சுண்டு இருக்கேன், says Smt Lalitha Narasimhan with an innocent smile…

எப்படி சாத்துக்குடி அழுகாம அப்படியே இருக்கு ? asks Sri Ganesa Sarma mama…

அதுக்கும், தெரியலையே… says Smt Lalitha Narasimhan…

Smt Lalitha Narasimhan mami has been keeping the “Saathukudi” prasadam that MahaPeriyava gave her 25 years ago… Here is the short narration by her showing few other treasures she keeps in her Poojai room :

In Coimbatore, there is this Smt Lalitha mami who has been preserving (Can she? Isn’t HE who takes care of it?) HIS “Saathukudi” prasadam for 25 years now devotedly…

In Cuddalore, there is this Smt Meera mami who had acute eye problem, who got “Kamala Orange” prasadam from Maha Periyava Adistanam … She out of her immense bhakthi and unshaken faith on MahaPeriyava ate even the seeds of the Kamala Orange.. She even went to the extend of preserving the skin of the fruit in honey and consumed it everyday as a medicine to her eye problem…

Be it Coimbatore, Cuddalore or California, HE has been impartially showering us with heaps of “Fruits” named “BLESSINGS”…

Periyava blessing sitting

Periyava, we very well know, everything is YOUR “Dhayai” !
We pray to YOU…

Though, we do not deserve any of YOUR Blessings,
give us the “Bhakthi” to preserve them all!


Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara

{ 10 Comments }

 1. V K Jayaraman says

  Very nice. Guruve Saranam. Hara Hara shankara. jaya jaya shankara.

  Dear sir, pl send me the miracles/discourses of kanchi periwal. Regards V K Jayaraman

 2. says

  In these days of chaos and disharmony, it is Maha Periyava Puranam that gives solace and immense happiness and confidence to face the World.
  Thank you for sending this kind of messages.
  Namaskarangal
  Savithri

 3. Kumar says

  “..Periyava, we very well know, everything is YOUR “Dhayai” !
  We pray to YOU…

  Though, we do not deserve any of YOUR Blessings,
  give us the “Bhakthi” to preserve them all!…”

  It is True!!! Though I was very much in Chennai, I never got a chance to even get to know about Maha Perivaa.

  The time I got to know about Him, it was just few years back..I can realize that how unfortunate I am.

  Perhaps, I do not deserve any of HIS blessings.., Now, I can only pray Him to give me Bhakthi in order to keep Him in my thoughts and heart.

  Whenever I think of Maha Perivaa, I lost myself and end up in tears..!!! I can only request viewers who ever get chance to read this, please make sure your children knew about our Aacharyass, Swamijis – make them aware of such legends. After all, your children deserves blessings of Maha Perivaa and other Aacharyaas.

  Jaya Jaya Sankaraa!! Hara Hara Shankaraa!!

  With love
  Kumar

 4. ambi says

  Great to see again the items blessed by mahaperiyavaa. I have already met Smt Lalitha amma
  @ coimbatore at her house during 2011 and have seen the items and also shared the experience.
  periyava saranam. jaya jaya sankara hara hara sankara

 5. M.Narayanan says

  Maha Periyava’s Grace and Blessings Flow! Let us all share such Blessings! Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

 6. skvramanan says

  wonderful to see this. That is why it is Maha Prasadams of Sri Periyava. This will remain good for ever so long you keep this in your pooja room where Sri periyava is seeing them. (Matta Kai and Sathukudi)
  nice to see this. keep posting such good information. Tks

 7. A.S.RAJAN. says

  HE, THE JAKATH GURU, IS NONE EXCEPT LORD SHIVA. IT IS NOT AT ALL NECESSARY FOR US TO TELL HIM OUR GREIVANCES. EVEN WE ARE AT THE OUTSET OF HIS VISION HE WILL SURELY GIVES THE REMEDY THAT IS NEEDED FOR. OH…LORD GURUMAHESWARA KINDLY BLESS ONE AND ALLOFTHIS WORLD. JAYA JAYA SHRI SANKARA HARA HARA SHRI SHANKARA.

Leave a Comment